Login

Wat is het verschil tussen tak 21 en tak 23 verzekeringsproducten?

Tak 21 en tak 23 verzekeringsproducten zijn beide levensverzekeringscontracten.

Het voorwerp van deze contracten is de levensverzekeringsprestatie, d.w.z. dat de verzekeraar een – bij de ondertekening van de polis overeengekomen – vast verzekerd bedrag uitkeert

– ofwel bij leven op de vervaldag van de polis (uitgesteld kapitaal);
– ofwel bij overlijden vóór de vervaldag (overlijdensdekking);
– ofwel zowel bij leven als bij overlijden (de gemengde levensverzekering).

Tak 21 verzekeringen zijn de van oudsher gekende levensverzekeringen (vooral pensioenen), waarbij de verzekeraar voor de ganse looptijd van de polis een vast rendement (van bvb. 3,75% per jaar) waarborgt. Daarenboven kan de verzekeraar elk jaar een winstdeelname voorzien, die hij evenwel niet waarborgt. De verzekeraar moet zijn verzekeringsverplichtingen (uitgesteld kapitaal en/of overlijdensdekking – jaarlijks vast rendement en de eventuele winstdeelname) dekken door gelijkwaardige activa.

Tak 23 verzekeringsproducten (‘verzekeringsfondsen’) zijn levensverzekeringscontracten gekoppeld aan één of meerdere interne beleggingsfondsen, waarbij de verzekeraar geen jaarlijks rendement mag garanderen en waarbij hij geen winstdeelname voorziet (de wetgever veronderstelt dat obligaties en aandelen op termijn meer opbrengen dan vastrentende deposito’s). De verzekeraar moet zijn verzekeringsverplichtingen (uitgesteld kapitaal en/of overlijdensdekking) dekken d.m.v. de interne fondsen.

De levensverzekeringsprestatie in een levenslange polis bestaat erin dat de verzekeraar bij overlijden van de verzekerde aan de begunstigde een op voorhand overeengekomen vast bedrag uitkeert, ongeacht de evolutie van het intern beleggingsfonds (in min of in meer).